Budynek stolarni

Budynek został tak zaprojektowany by proces produkcji odbywał się w ściśle określonych etapach. Każdy etap ma wydzieloną przestrzeń w budynku. Taki układ ułatwia kontrolę jakości i usprawnia wykonywanie zleceń dla naszych klientów.

Firma DREW-MAX s.c. J. Kożuchowski, M. Kożuchowski  rozpoczęła działalność na początku 2008 roku w podtarnowskiej Woli Rzędzińskiej. Naszym celem od samego początku była produkcja okien i drzwi drewnianych najwyższej jakości. Aby to osiągnąć nawiązaliśmy współpracę z producentami i dostawcami najlepszych surowców i materiałów.
Firma DREW-MAX s.c. J. Kożuchowski, M. Kożuchowski uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy DREW-MAX s.c. poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji okien i drzwi drewnianych” ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Ludzie

Janusz Kożuchowski

Założyciel firmy Drew-Max

Zajmuje się implementacją nowoczesnych technologii do procesu produkcji okien i drzwi.

Mirosław Kożuchowski

Główny technolog w firmie

Odpowiada za kontakty z kluczowymi partnerami zagranicznymi.

Firma z lotu ptaka