PROJEKTY UNIJNE W DREW-MAX

ZAPYTANIA OFERTOWE

1. ZAPYTANIE FOTOWOLTAIKA

2. ZAPYTANIE GŁOWICE

3. ZAPYTANIE OPROGRAMOWANIE 2D

4. ZAPYTANIE KOMPUTERY

WYNIKI POSTĘPOWANIA

1. FOTOWOLTAIKA

2. GŁOWICE

3. OPROGRAMOWANIE 2D

4. KOMPUTERY I OPROGRAMOWANIE

DREW-MAX s.c. J. Kożuchowski, M. Kożuchowski z siedzibą w Woli Rzędzińskiej 487e, 33-150 Wola Rzędzińska realizuje projekt nr PBAR.02.01.00-00-0242/23 pt. „Zmniejszenie negatywnych skutków gospodarczych wywołanych przez brexit poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów” dofinansowanego w ramach Programu „Re_Open UK”.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków brexitu poprzez wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa Drew-Max nowych produktów w postaci okien i drzwi w systemie 3 grubości
o niższym współczynniku przenikania ciepła (tzw. pasywnych).

Planowane efekty projektu to:
– wprowadzenie do oferty nowych produktów poprzez uruchomienie produkcji nowych okien i drzwi o zupełnie nowych profilach w 3 grubościach o niższym współczynniku przenikania ciepła;
– wzrost wydajności procesu produkcyjnego poprzez zakup nowych głowic frezarskich;
– wykorzystanie nowych technologii OZE celem ograniczenia zużycia energii elektrycznej, poprzez zakup paneli fotowoltaicznych,
– stworzenie nowego stanowiska projektowego poprzez wyposażenie go w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie.

Całkowita wartość Projektu: 95 418,00 EUR
Kwota dofinansowania: 95 418,00 EUR.